Đầu cáp trung thế 3M [Báo Giá] Đầu Cáp 3M 35kV | Co Nhiệt | Co Nguội

[Báo Giá] Đầu Cáp 3M 35kV | Co Nhiệt | Co Nguội

VN Đại Phong hiện là đại lý chuyên cung cấp đầu cáp 35kV chính hãng 3M với chiết khấu tốt nhất thị trường. Để cập nhật báo giá đáp ứng yêu cầu thi công, mời quý khách liên hệ kênh hỗ trợ miễn phí của chúng tôi: 

Hotline / Zalo: 0909 249 001 – 0909 718 783

Email: dientrungthevndp@gmail.com

Giao hàng miễn phí tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An.

Bạn vui lòng nhập số điện thoại
để tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Gửi số điện thoại thành công.

 

Cập Nhật Bảng Giá Đầu Cáp 35kV - Đầu Cáp Ngầm 3M

 

Bảng giá đầu cáp co nhiệt 1 pha 35kV trong nhà/ngoài trời - 3M

STT Tên Sản Phẩm Thương Hiệu Mã Hiệu Tiết Diện Đơn Giá Chưa VAT
1 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà/ngoài trời - 35mm² 3M MHI 35kV - 1x35; MHO 35kV - 1x35 35 LH: 0909.249.001
2 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nhiệt,trong nhà/ngoài trời - 50mm² 3M MHI 35kV - 1x50; MHO 35kV - 1x50 50 LH: 0909.249.001
3 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà/ngoài trời - 70mm² 3M MHI 35kV - 1x70; MHO 35kV - 1x70 70 LH: 0909.249.001
4 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà/ngoài trời - 95mm² 3M MHI 35kV - 1x95; MHO 35kV - 1x95 95 LH: 0909.249.001
5 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà/ngoài trời - 120mm² 3M MHI 35kV - 1x120; MHO 35kV - 1x120 120 LH: 0909.249.001
6 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà/ngoài trời - 150mm² 3M MHI 35kV - 1x150; MHO 35kV - 1x150 150 LH: 0909.249.001
7 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà/ngoài trời - 185mm² 3M MHI 35kV - 1x185; MHO 35kV - 1x185 185 LH: 0909.249.001
8 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà/ngoài trời - 240mm² 3M MHI 35kV - 1x240; MHO 35kV - 1x240 240 LH: 0909.249.001
9 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà/ngoài trời - 300mm² 3M MHI 35kV - 1x300; MHO 35kV - 1x300 300 LH: 0909.249.001

 

Bảng giá đầu cáp co nhiệt 3 pha 35kV trong nhà/ ngoài trời - 3M

STT Tên Sản Phẩm Thương Hiệu Mã Hiệu Tiết Diện Đơn Giá Chưa VAT
1 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời/ trong nhà - 35mm² 3M MHO 35kV - 3x35; MHI 35kV - 3x35 35 LH: 0909.249.001
2 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời/ trong nhà - 50mm² 3M MHO 35kV - 3x50; MHI 35kV - 3x50 50 LH: 0909.249.001
3 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời/ trong nhà - 70mm² 3M MHO 35kV - 3x70; MHI 35kV - 3x70 70 LH: 0909.249.001
4 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời/ trong nhà - 95mm² 3M MHO 35kV - 3x95; MHI 35kV - 3x95 95 LH: 0909.249.001
5 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời/ trong nhà - 120mm² 3M MHO 35kV - 3x120; MHI 35kV - 3x120 120 LH: 0909.249.001
6 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời/ trong nhà - 150mm² 3M MHO 35kV - 3x150; MHI 35kV - 3x150 150 LH: 0909.249.001
7 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời/ trong nhà - 185mm² 3M MHO 35kV - 3x185; MHI 35kV - 3x185 185 LH: 0909.249.001
8 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời/ trong nhà - 240mm² 3M MHO 35kV - 3x240; MHI 35kV - 3x240 240 LH: 0909.249.001
9 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời/ trong nhà - 300mm² 3M MHO 35kV - 3x300; MHI 35kV - 3x300 300 LH: 0909.249.001

 

Bảng giá đầu cáp 3M co nguội 1 pha 35kV trong nhà

STT Tên Sản Phẩm Thương Hiệu Mã Hiệu Tiết Diện Đơn Giá Chưa VAT
1 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 35mm² 3M QTII-6S-13-35 1C x 35 1,620,000
2 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 50mm² 3M QTII-6S-13-50 1C x 50 1,620,000
3 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 70mm² 3M QTII-6S-13-70 1C x 70 1,670,000
4 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 95mm² 3M QTII-6S-13-95 1C x 95 1,670,000
5 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 120mm² 3M QTII-6S-13-120 1C x 120 1,970,000
6 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 150mm² 3M QTII-6S-13-150 1C x 150 2,030,000
7 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 185mm² 3M QTII-6S-13-185 1C x 185 2,140,000
8 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 240mm² 3M QTII-6S-13-240 1C x 240 2,260,000
9 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 300mm² 3M QTII-6S-13-300 1C x 300 3,290,000
10 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 400mm² 3M QTII-6S-13-400 1C x 400 3,410,000
11 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 500mm² 3M QTII-6S-13-500 1C x 500 3,520,000
12 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 630mm² 3M QTII-6S-13-630 1C x 630 3,630,000

 

Bảng giá đầu cáp 3M co nguội 3 pha 35kV trong nhà 35kV

STT Tên Sản Phẩm Thương Hiệu Mã Hiệu Tiết Diện Đơn Giá Chưa VAT
1 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 35mm² 3M QTII-6S-33-35 3C x 35 5,900,000
2 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 50mm² 3M QTII-6S-33-50 3C x 50 5,960,000
3 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 70mm² 3M QTII-6S-33-70 3C x 70 6,300,000
4 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 95mm² 3M QTII-6S-33-95 3C x 95 6,470,000
5 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 120mm² 3M QTII-6S-33-120 3C x 120 7,110,000
6 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 150mm² 3M QTII-6S-33-150 3C x 150 7,110,000
7 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 185mm² 3M QTII-6S-33-185 3C x 185 7,340,000
8 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 240mm² 3M QTII-6S-33-240 3C x 240 7,400,000
9 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 300mm² 3M QTII-6S-33-300 3C x 300 8,550,000
10 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 400mm² 3M QTII-6S-33-400 3C x 400 8,960,000
11 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 500mm² 3M QTII-6S-33-500 3C x 500 9,350,000

 

Bảng giá đầu cáp 3M co nguội 1 pha 35kV ngoài trời

STT Tên Sản Phẩm Thương Hiệu Mã Hiệu Tiết Diện Đơn Giá Chưa VAT
1 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, ngoài trời - 35mm² 3M QTII-8S-13-35 1C x 35 2,080,000
2 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, ngoài trời - 50mm² 3M QTII-8S-13-50 1C x 50 2,140,000
3 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, ngoài trời - 70mm² 3M QTII-8S-13-70 1C x 70 2,140,000
4 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, ngoài trời - 95mm² 3M QTII-8S-13-95 1C x 95 2,200,000
5 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, ngoài trời - 120mm² 3M QTII-8S-13-120 1C x 120 2,780,000
6 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, ngoài trời - 150mm² 3M QTII-8S-13-150 1C x 150 2,780,000
7 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, ngoài trời - 185mm² 3M QTII-8S-13-185 1C x 185 2,890,000
8 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, ngoài trời - 240mm² 3M QTII-8S-13-240 1C x 240 3,060,000
9 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, ngoài trời - 300mm² 3M QTII-8S-13-300 1C x 300 3,930,000
10 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, ngoài trời - 400mm² 3M QTII-8S-13-400 1C x 400 4,110,000
11 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, ngoài trời - 500mm² 3M QTII-8S-13-500 1C x 500 4,240,000
12 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, ngoài trời - 630mm² 3M QTII-8S-13-630 1C x 630 4,570,000

 

Bảng giá đầu cáp 3M co nguội 3 pha 35kV ngoài trời

STT Tên Sản Phẩm Thương Hiệu Mã Hiệu Tiết Diện Đơn Giá Chưa VAT
1 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 35mm² 3M QTII-8S-33-35 3C x 35 6,990,000
2 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 50mm² 3M QTII-8S-33-50 3C x 50 6,990,000
3 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 70mm² 3M QTII-8S-33-70 3C x 70 7,340,000
4 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 95mm² 3M QTII-8S-33-95 3C x 95 7,390,000
5 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 120mm² 3M QTII-8S-33-120 3C x 120 8,260,000
6 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 150mm² 3M QTII-8S-33-150 3C x 150 8,270,000
7 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 185mm² 3M QTII-8S-33-185 3C x 185 8,660,000
8 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 240mm² 3M QTII-8S-33-240 3C x 240 8,950,000
9 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 300mm² 3M QTII-8S-33-300 3C x 300 9,700,000
10 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 400mm² 3M QTII-8S-33-400 3C x 400 10,220,000
11 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 500mm² 3M QTII-8S-33-500 3C x 500 10,620,000

 

Sản phẩm liên quan

CÔNG TY TNHH ĐẠI PHONG
Hotline / Zalo: 
0909.249.001 - 0909.718.783
Email: dientrungthevndp@gmail.com
Địa chỉ: 54/6E Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn (góc ngã tư Phan Văn Hớn - QL1A)

Liên hệ với chúng tôi:

PHÒNG KINH DOANH ĐIỆN - NƯỚC - PCCC

Hotline: 0909 249 001 – 0909 718 783

Email: dientrungthevndp@gmail.com