Đầu cáp trung thế 3M Đầu Cáp Trung Thế 3 Pha - 3M [Giá Tốt]

Đầu Cáp Trung Thế 3 Pha - 3M [Giá Tốt]

VN Đại Phong hiện là đại lý chuyên cung cấp đầu cáp 3 pha 3M giá tốt. Quý khách có thể liên hệ kênh hỗ trợ miễn phí bên dưới để cập nhật báo giá chiết khấu cao và đặt giao hàng đúng yêu cầu công trình:

Hotline / Zalo: 0909 249 001 – 0909 718 783

Email: dientrungthevndp@gmail.com

Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An.

Bạn vui lòng nhập số điện thoại
để tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Gửi số điện thoại thành công.

 

Bảng Giá 3M - Đầu Cáp Trung Thế 3 Pha (Cập Nhật Mới Nhất)

 

Bảng giá đầu cáp 3M co nguội 3 pha 24kV trong nhà

STT Tên Sản Phẩm Thương Hiệu Mã Hiệu Tiết Diện Đơn Giá Chưa VAT
1 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 35mm² 3M QTII-4S-32-35 3C x 35 3,980,000
2 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 50mm² 3M QTII-4S-32-50 3C x 50 3,980,000
3 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 70mm² 3M QTII-4S-32-70 3C x 70 4,330,000
4 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 95mm² 3M QTII-4S-32-95 3C x 95 4,330,000
5 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 120mm² 3M QTII-4S-32-120 3C x 120 4,970,000
6 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 150mm² 3M QTII-4S-32-150 3C x 150 5,140,000
7 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 185mm² 3M QTII-4S-32-185 3C x 185 5,370,000
8 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 240mm² 3M QTII-4S-32-240 3C x 240 6,180,000
9 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 300mm² 3M QTII-4S-32-300 3C x 300 6,290,000
10 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 400mm² 3M QTII-4S-32-400 3C x 400 8,430,000
11 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 500mm² 3M QTII-4S-32-500 3C x 500 8,780,000

 

Bảng giá mới nhất: Đầu cáp co nguội 3M 3 pha 24kV ngoài trời

STT Tên Sản Phẩm Thương Hiệu Mã Hiệu Tiết Diện Đơn Giá Chưa VAT
1 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 35mm² 3M QTII-6S-32-35 3C x 35 4,740,000
2 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 50mm² 3M QTII-6S-32-50 3C x 50 4,740,000
3 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 70mm² 3M QTII-6S-32-70 3C x 70 5,140,000
4 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 95mm² 3M QTII-6S-32-95 3C x 95 5,260,000
5 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 120mm² 3M QTII-6S-32-120 3C x 120 5,780,000
6 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 150mm² 3M QTII-6S-32-150 3C x 150 5,950,000
7 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 185mm² 3M QTII-6S-32-185 3C x 185 6,060,000
8 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 240mm² 3M QTII-6S-32-240 3C x 240 6,470,000
9 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 300mm² 3M QTII-6S-32-300 3C x 300 7,110,000
10 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 400mm² 3M QTII-6S-32-400 3C x 400 8,950,000
11 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 500mm² 3M QTII-6S-32-500 3C x 500 9,190,000

 

Bảng giá đầu cáp co nguội 3M 3 pha 35kV trong nhà 35kV

STT Tên Sản Phẩm Thương Hiệu Mã Hiệu Tiết Diện Đơn Giá Chưa VAT
1 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 35mm² 3M QTII-6S-33-35 3C x 35 5,900,000
2 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 50mm² 3M QTII-6S-33-50 3C x 50 5,960,000
3 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 70mm² 3M QTII-6S-33-70 3C x 70 6,300,000
4 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 95mm² 3M QTII-6S-33-95 3C x 95 6,470,000
5 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 120mm² 3M QTII-6S-33-120 3C x 120 7,110,000
6 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 150mm² 3M QTII-6S-33-150 3C x 150 7,110,000
7 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 185mm² 3M QTII-6S-33-185 3C x 185 7,340,000
8 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 240mm² 3M QTII-6S-33-240 3C x 240 7,400,000
9 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 300mm² 3M QTII-6S-33-300 3C x 300 8,550,000
10 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 400mm² 3M QTII-6S-33-400 3C x 400 8,960,000
11 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 500mm² 3M QTII-6S-33-500 3C x 500 9,350,000

 

Bảng giá đầu cáp co nguội 3M 3 pha 35kV ngoài trời

STT Tên Sản Phẩm Thương Hiệu Mã Hiệu Tiết Diện Đơn Giá Chưa VAT
1 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 35mm² 3M QTII-8S-33-35 3C x 35 6,990,000
2 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 50mm² 3M QTII-8S-33-50 3C x 50 6,990,000
3 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 70mm² 3M QTII-8S-33-70 3C x 70 7,340,000
4 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 95mm² 3M QTII-8S-33-95 3C x 95 7,390,000
5 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 120mm² 3M QTII-8S-33-120 3C x 120 8,260,000
6 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 150mm² 3M QTII-8S-33-150 3C x 150 8,270,000
7 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 185mm² 3M QTII-8S-33-185 3C x 185 8,660,000
8 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 240mm² 3M QTII-8S-33-240 3C x 240 8,950,000
9 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 300mm² 3M QTII-8S-33-300 3C x 300 9,700,000
10 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 400mm² 3M QTII-8S-33-400 3C x 400 10,220,000
11 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 500mm² 3M QTII-8S-33-500 3C x 500 10,620,000

 

Bảng giá đầu cáp co nhiệt 3 pha 3M - 24kV trong nhà

STT Tên Sản Phẩm Thương Hiệu Mã Hiệu Tiết Diện Đơn Giá Chưa VAT
1 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 35mm² 3M MHI 24kV - 3x35 35 2,270,000
2 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 50mm² 3M MHI 24kV - 3x50 50 2,270,000
3 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 70mm² 3M MHI 24kV - 3x70 70 3,020,000
4 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 95mm² 3M MHI 24kV - 3x95 95 3,050,000
5 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 120mm² 3M MHI 24kV - 3x120 120 3,110,000
6 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 150mm² 3M MHI 24kV - 3x150 150 3,440,000
7 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 185mm² 3M MHI 24kV - 3x185 185 3,480,000
8 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 240mm² 3M MHI 24kV - 3x240 240 3,570,000
9 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 300mm² 3M MHI 24kV - 3x300 300 3,710,000

 

Bảng giá đầu cáp co nhiệt 3 pha 3M - 35kV trong nhà

STT Tên Sản Phẩm Thương Hiệu Mã Hiệu Tiết Diện Đơn Giá Chưa VAT
1 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 35mm² 3M MHI 35kV - 3x35 35 LH: 0909.249.001
2 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 50mm² 3M MHI 35kV - 3x50 50 LH: 0909.249.001
3 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 70mm² 3M MHI 35kV - 3x70 70 LH: 0909.249.001
4 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 95mm² 3M MHI 35kV - 3x95 95 LH: 0909.249.001
5 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 120mm² 3M MHI 35kV - 3x120 120 LH: 0909.249.001
6 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 150mm² 3M MHI 35kV - 3x150 150 LH: 0909.249.001
7 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 185mm² 3M MHI 35kV - 3x185 185 LH: 0909.249.001
8 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 240mm² 3M MHI 35kV - 3x240 240 LH: 0909.249.001
9 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 300mm² 3M MHI 35kV - 3x300 300 LH: 0909.249.001

 

Bảng giá đầu cáp co nhiệt 3 pha 3M - 24kV ngoài trời

STT Tên Sản Phẩm Thương Hiệu Mã Hiệu Tiết Diện Đơn Giá Chưa VAT
1 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời - 35mm² 3M MHO 24kV - 3x35 35 2,910,000
2 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời - 50mm² 3M MHO 24kV - 3x50 50 2,910,000
3 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời - 70mm² 3M MHO 24kV - 3x70 70 3,530,000
4 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời - 95mm² 3M MHO 24kV - 3x95 95 3,560,000
5 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời - 120mm² 3M MHO 24kV - 3x120 120 3,620,000
6 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời - 150mm² 3M MHO 24kV - 3x150 150 4,120,000
7 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời - 185mm² 3M MHO 24kV - 3x185 185 4,170,000
8 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời - 240mm² 3M MHO 24kV - 3x240 240 4,260,000
9 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời - 300mm² 3M MHO 24kV - 3x300 300 4,400,000

 

Bảng giá đầu cáp co nhiệt 3 pha 3M - 35kV ngoài trời

STT Tên Sản Phẩm Thương Hiệu Mã Hiệu Tiết Diện Đơn Giá Chưa VAT
1 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời - 35mm² 3M MHO 35kV - 3x35 35 LH: 0909.249.001
2 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời - 50mm² 3M MHO 35kV - 3x50 50 LH: 0909.249.001
3 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời - 70mm² 3M MHO 35kV - 3x70 70 LH: 0909.249.001
4 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời - 95mm² 3M MHO 35kV - 3x95 95 LH: 0909.249.001
5 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời - 120mm² 3M MHO 35kV - 3x120 120 LH: 0909.249.001
6 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời - 150mm² 3M MHO 35kV - 3x150 150 LH: 0909.249.001
7 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời - 185mm² 3M MHO 35kV - 3x185 185 LH: 0909.249.001
8 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời - 240mm² 3M MHO 35kV - 3x240 240 LH: 0909.249.001
9 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời - 300mm² 3M MHO 35kV - 3x300 300 LH: 0909.249.001

 

Sản phẩm liên quan

CÔNG TY TNHH ĐẠI PHONG
Hotline / Zalo: 
0909.249.001 - 0909.718.783
Email: dientrungthevndp@gmail.com
Địa chỉ: 54/6E Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn (góc ngã tư Phan Văn Hớn - QL1A)

Liên hệ với chúng tôi:

PHÒNG KINH DOANH ĐIỆN - NƯỚC - PCCC

Hotline: 0909 249 001 – 0909 718 783

Email: dientrungthevndp@gmail.com